HAEMO-A (Acid)

  30/10/2015    Lượt xem : 9338

- Quy cách đóng gói: Can 10 lít và Can 5 lít
- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất
- Thông tin khác xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng

HAEMO-B (Bicarbonat)

  02/11/2015    Lượt xem : 8847

- Quy cách đóng gói: Can 10 lít và Can 5 lít
- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất
- Thông tin khác xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng